Ketterää kehittämistä

Kaipaako yrityksesi terävyyttä markkinointiin?

Ulkopuolisen kumppanin kanssa syntyy erilaisia näkökulmia ja ajatuksia asiakkuuksien, markkinoinnin ja myynnin  ideointiin ja kehittämiseen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valitsi minut ja yritykseni ELY-keskuksen kumppaniksi tuottamaan yritysten Markkinointi- ja asiakkuudet kehittämispalvelua 2021 – 2022. Myynnin ja markkinoinnin kehittämisen kustannuksiin yrityksesi saa Ely-keskuksen 75 % tuen. 

Mistä Ely-keskuksen kehittämispalvelussa on kysymys?

Asiakkaiden tunnistaminen ja markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden tarkka kohdentaminen on jokaiselle yritykselle kriittistä.  Ilman asiakkaita ei ole myyntiä, ilman myyntiä ei ole yritystä.

Yrittäjällä on monenlaista työlistalla, usein markkinointiin ja etenkin sen vaikutusten arviointiin ei aina aika riitä. Siksi on hyvä pysähtyä pohtimaan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa yrityksen asiakaslupausta, ydinviestiä, hinnoittelua, tuotteistamista, markkinointia ja myyntiä. 

Markkinointi- ja asiakkuudet kehittämispalvelussa terävöitetään ja annetaan vauhtia juuri niihin osa-alueisiin, jotka ovat yrityksellesi tärkeimpiä. 

Mitä maksaa ja onko käytännön hyötyä?

Yritys voi saada 2-5 päivää konsultointia vuodessa, yrityksen koosta riippuen.

Yksi päivä = 7 tuntia työtä. Toteutuksesta sovitaan joustavasti asiakkaan kanssa.  

Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana. Palvelu ei ole tarkoitettu myynnin ja markkinoinnin operatiivisiin töihin. 

Kehittäminen pohjaa aina yrityksen strategisiin tavoitteisiin, katse on tiukasti  tulevaisuudessa. Kehittämisessä kirkastetaan esimerkiksi:   

  • Asiakasstrategia – visiot ja valinnat, keihin panostetaan, mitä tarjotaan ja mistä kasvua?  Keinoina  arvolupauksen kirkastaminen ja asiakasanalyysi. 
  • Sisältöstrategia – miten erotutaan, miten puhutellaan ja autetaan asiakasta. 
  • Myynti- ja markkinointistrategia – ostopolut, vuosi-, kuukausi-  ja viikkosuunnitelma, tapa toimia ja viedä käytäntöön. 

Kun lisäät asiakasymmärrystä, kasvatat myyntiä. Asiakasymmärrystä ei ole tietää asiakkaiden ikää, sukupuolta ja sijaintia. Kun ymmärrät mikä heitä innostaa, estää ostamasta tai motivoi, pääset kohdistamaan viestisi ja myyntiponnistukset oikein. 

Asiakas- ja markkinointistrategia ei vain listaa ja kuvaa kohderyhmiä ja toimenpiteitä, vaan sen tärkein tavoite on auttaa tunnistamaan liiketoimintapotentiaali ja valitsemaan, keihin panostetaan ja miten. 

Strategia → asiakasstrategia → myynti-, markkinointi- ja viestintästrategia

Sovi maksuton sparraustuokio, kerron lisää kehittämisen mahdollisuuksista!

Main Services

01.

One-on-one / CEO Coaching

Felis nulla purus pellentesque id euismod auctor fames ut tempus feugiat mi quisque eget vitae.

02.

Business Coaching

Felis nulla purus pellentesque id euismod auctor fames ut tempus feugiat mi quisque eget vitae.

03.

Management Coaching

Felis nulla purus pellentesque id euismod auctor fames ut tempus feugiat mi quisque eget vitae.

04.

Workshops & Seminars

Felis nulla purus pellentesque id euismod auctor fames ut tempus feugiat mi quisque eget vitae.

Ketterää kehittämistä!
Ota yhteyttä jo tänään
040 775 8804

Verkostomainen tapa tehdä töitä varmistaa, että pienessä toimistossa on monta tekijää. Aina tarpeen mukaan.

Scroll to Top