Oivaltavaa ohjausta

Main Services

01.

One-on-one / CEO Coaching

Felis nulla purus pellentesque id euismod auctor fames ut tempus feugiat mi quisque eget vitae.

02.

Business Coaching

Felis nulla purus pellentesque id euismod auctor fames ut tempus feugiat mi quisque eget vitae.

03.

Management Coaching

Felis nulla purus pellentesque id euismod auctor fames ut tempus feugiat mi quisque eget vitae.

04.

Workshops & Seminars

Felis nulla purus pellentesque id euismod auctor fames ut tempus feugiat mi quisque eget vitae.

Kaiken oppimisen perustalla on kysymys, johon haluamme saada vastauksen.

Ohjaajana ja kouluttajan minua ohjaavat osaamisperustainen pedagogiikka. Suoritin ammatillisen opettajakoulutuksen opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK). Sain olla mukana opettajakoulutuksen osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisessä – osana köydenpunojan pedagogiikka. 

Köydenpunojan pedagogiikassa työelämän tiedot, taidot ja teoria integroidaan käytäntöön. Oppiminen tapahtuu osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa. Ideana on hyödyntää jokaisen opiskelijan vahvuuksia ja erikoisosaamista. 

Oppiminen on

1.      tuntemattoman tunnistamista
2.      tuntemattomaan tutustumista
3.      metataitojen harjoittamista.

Yrittäminen on sitä, että saa tehdä
1.      sitä mistä pitää
2.      silloin kun pitää
3.      niin paljon kuin pitää.

Markku Kuivalahti, yliopettaja HAMK

Nämä tavoitteet ohjaavat koulutus- ohjaustyötäni. Haluan olla aidosti läsnä, kuunnella ja herättää oivaltamaan. 

 

Yrittäjävalmennus ja mentorointi

Koulutuspäivä tai työpaja

Verkkosivut, uutiskirjeet, blogit ja tiedotteet - sisällöillä luodaan yrityskuvaa ja kerätään liikennettä oikeisiin kanaviin. 

Tutkinnon ohjaus ja arviointi

Suuri osa mediassa julkaistavista jutuista on tiedotteen tai mediatyön tulosta. Onko mediatyö osa yrityksesi viestintää?

Kiitos Sari. Opin sinulta valtavasti lisää läsnäolon merkityksestä. Ihailin tapaasi kuunnella ja kuulla, olla ystävällinen, kärsivällinen ja meidät kaikki yksilöllisesti huomioiva. Rauhallisuutesi loi turvallisen ilmapiirin olla mukana vapaasti ja keskittyä niin keskusteluihin kuin opetukseen. Tapasi opettaa kuulijat täysin huomioiden ja ihanan rennolla tavallasi teki vaikutuksen. Syvät yrittäjälihakset vahvistuivat - kiitos coutsi!

Valmennusta, koulutusta, ohjausta?

Tiivis parituntinen tai pidempiaikainen ohjausprosessi? Pyydä rohkeasti tarjous!

Oivaltavaa ohjausta
Ota yhteyttä jo tänään
040 775 8804

Intona tähän työhön. Ylpeänä työn vaikutuksista. 

Scroll to Top