Viestinnän rutiinit verkkoon

Sosiaalisen median sovellukset tuovat sekä järjestelmällisyyttä että luovuutta työyhteisön viestintään ja erityisesti yhteisistä asioista tiedottamiseen. Paikka, mistä voi jälkeenpäin hakea tiettyyn aihealueeseen liittyviä asioita, vapaamuotoinen yrityksen yhteinen muisti. Sovelluksilla korvataan perinteistä intranettiä, itse väline on toissijainen juttu, mielekästä on päästä hoitamaan asiat yhdellä ratkaisulla.

  • Nopeus
  • Helppous
  • Tiedot helposti päivitettävisssä, jaettavissa ja integroitavissa muuhun päivittäiseen tekemiseen sekä työvälineisiin eli viestinnän rutiinit ja tiedonjakaminen helpottuvat.

Tilanne ja tarpeet ovat tuttuja pienessäkin organisaatiossa, sisäinen tiedonkulku ei aina kulje.

Sosiaalisen median etuna perinteiseen tiedottamiseen onkin juuri sen vuorovaikutteisuus. Tiedon jakaminen yrityksen asioista, asiakkaista, kilpailijoista ja ylipäätänsä niistä selvillä oleminen koetaan tärkeäksi, vaikka asia ei omaan vastuualueeseen suoranaisesti liittyisikään. Perinteisen sähköpostiviestinnän rinnalle sosiaalinen media tarjoaa vuorovaikutteisen keskustelufoorumin, jossa ei pelkästään välitetä tietoa vaan jaetaan ja vaihdetaan ajatuksia. Verkossa käydyt keskustelut ja prosessin aikana tehdyt tuotokset tallentuvat verkkoon ja niiden perusteella voidaan seurata viestintäprosessin etenemistä ja myöhemmin palata siihen uudelleen.

Avoin ja tasavertainen viestintäilmapiiri on toimiva alusta sosiaalisen median käytölle. Avoimessa työilmapiirissä toimiva yhteistyökulttuuri kehittyy ja uusia toimintamalleja uskalletaan ottaa käyttöön. Avoimuus ja matala hierarkia helpottavat toiminnan kehittämistä ja tämä näkyy myönteisenä suhtautumisena työyhteisön viestinnän uusiin toimintamalleihin.

Aiemmin kirjoitin siitä, kuinka erillään toimivien hanketoimijoiden yhteinen kahvihuone on siirtynyt verkkoon.

Etätyö, virtuaalitiimit ja verkostomaiset organisaatiot ovat pian ennemmin sääntö kuin poikkeus.  Millaisia sisäisen viestinnän käytänteitä teillä on käytössä – voisiko rutiineja ravistella?

 

LinkedIn
Scroll to Top